• Controleer of de waterdruk voldoende is (tussen 1,2 en 2,0 bar), dit kunt u zien op de drukmeter bij of op het toestel o Bijvullen nooit boven de 2,0 bar
 • Controleer op de display van het toestel of er een storingscode zichtbaar is. (vaak een knipperende code)
  • Zo ja, noteer deze code en reset vervolgens het toestel.
   – Gaat het toetel weer aan, bewaar de code voor het geval de stroing opnieuw optreedt
  • Geen tekst op de display, controleer of er spanning op het betreffende stopcontact staat. (dit kan eventueel met een ander apparaat)
  • Standaard bedrijfscode, controleer of er voldoende radiatoren open staan en of de thermostaat aan staat. (bij oudere thermostaten controleer de batterijen)

Wel warmwater, geen verwarming.

 • Een druppelende warmwaterkraan kan er voor zorgen dat de verwarming niet aanslaat.
 • Staan er voldoende radiatoren open?
 • Indien de thermostaat batterijen heeft, vervang deze.

Ontluchten

Wanneer u borrelende geluiden hoort uit (één van) uw radiatoren is het tijd de verwarming te ontluchten.

 • Zet de cv-ketel uit, of thermostaat laag
 • Ontlucht de radiatoren, en eventueel de cv-ketel. o Let op de waterdruk, deze moet tussen de 1,0 en 2,0 bar blijven. o Voor, maar zeker na het ontluchten altijd bijvullen tot maximaal 2,0 bar.
 • Schakel het toestel weer in.
Toch installateur nodig? Bel ons!
BEL!